Προφίλ

Το τεχνικό γραφείο ιδρύθηκε το 2003 από τον Γεώργιο Γκρίγκα, (Πολιτικό Μηχανικό ΕΜΠ). Κύρια δραστηριότητα του είναι η Μελέτη, Επίβλεψη και Κατασκευή κτιριακών έργων. Επίσης ασχολείται με Ενισχύσεις – Αναπαλαιώσεις κτιρίων, Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργων (Project Management) και Ανακαινίσεις και η κατασκευή ξύλινων προκατασκευασμένων κατοικιών με αποκλειστική συνεργασία με την αυστριακή εταιρία Variohaus

ΣΚΟΠΟΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Σκοπός μας είναι η παροχή αξιόπιστης τεχνικής-σχεδιαστικής υποστήριξης και η υψηλής ποιότητας δόμηση των κατασκευών, σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνολογικές & επιστημονικές απαιτήσεις. Η συνεργασία μας με έμπειρους και καταρτισμένους Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγους Μηχανικούς, και Τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων, προσφέρουν ιδανικές λύσεις σε οποιαδήποτε απαίτηση των πελατών μας, ανεβάζοντας την ποιότητα και την αισθητική των έργων μας.

ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Η ομάδα του γραφείου αποτελείται από τα παρακάτω άτομα

• Γκρίγκας Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
• Παναγιώτου Ανθή Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
• Καπελώνης Νικόλαος Μηχανολόγος Μηχανικός
• Σακελαρίου Γεωργία Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
• Γκρίγκα Γαρυφαλλιά Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
• Σαραφιανός Αντώνης Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.