Ταχεία Ανακαίνιση €6.400

Αποξηλώσεις
Πλήρης αποξήλωση παλαιάς κουζίνας.
Πλήρης αποξήλωση παλαιού μπάνιου.
Απομάκρυνση μπάζων με κάδο.
Καθημερινός καθαρισμός του χώρου εργασίας, καθώς και του κοινόχρηστου χώρου της πολυκατοικίας.

Υδραυλικά
Νέα υδραυλική εγκατάσταση με μονωμένους πολυστρωματικούς σωλήνες.
Νέα αποχετευτική εγκατάσταση με σωλήνες Valsir.
Τοποθέτηση ειδών υγιεινής, μπαταριών νιπτήρα και λουτρού, αξεσουάρ μπάνιου, νεροχύτη και μπαταρίας κουζίνας.

Μπάνιο
Πλήρης ανακατασκευή μπάνιου.

Ηλεκτρολογικά
Προμήθεια και τοποθέτηση νέων ρευματοδοτών schuko της εταιρείας Legrand, στον πάγκο της κουζίνας.
Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα και υπάρχουσας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
Ηλεκτρολογική σύνδεση ηλεκτρικής κουζίνας και απορροφητήρα
Όλες οι εγκαταστάσεις γίνονται βάσει κανονισμών και προτύπων των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Κουζίνα
Προμήθεια και τοποθέτηση ερμαρίων κουζίνας από μελαμίνη έως 7 τρέχοντα μέτρα, απόχρωσης επιλογής του ιδιοκτήτη.

Χρώματα
Επιλέξτε όποιο χρώμα θέλετε.
Χρωματισμός κουζίνας και μπάνιου, με επώνυμα πλαστικά χρώματα.

Ευελιξία εργασιών
Το πακέτο ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ προσφέρει ευελιξία, επιτρέποντας στον ιδιοκτήτη να επιλέξει ο ίδιος τις εργασίες που έχει ανάγκη κάθε φορά.

Χρόνος παράδοσης: 25 εργάσιμες ημέρες
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Δωρεάν αρχιτεκτονική μελέτη κουζίνας και μπάνιου