Κοστος κατασκευής

Κόστος Ψυχρού Κελύφους Οικοδομής με θερμοπρόσοψη και στέγη

Με τον όρο «Ψυχρό Κέλυφος Οικοδομής» εννοούμε τις περατωμένες εργασίες μέχρι τα επιχρίσματα, τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και την κεραμοσκεπή. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τις εκσκαφές, τον αντισεισμικό σκελετό, τα τούβλα, τους σοβάδες, τη θερμοπρόσοψη, την στεγανοποίηση του κτιρίου, τα υδραυλικά, τις αποχετεύσεις, τις υδρορροές, τις σωληνώσεις και τις καλωδιώσεις της ηλεκτρικής εγκατάστασης, καθώς επίσης και την κεραμοσκεπή της οικοδομής.

Με το πέρας της φάσης του ψυχρού κελύφους, έχουν μπει οι υποδομές για ένα σπίτι λειτουργικό, αντισεισμικό, στεγανοποιημένο και ταυτόχρονα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Το τελικό κόστος των παραπάνω εργασιών, είναι μόνο 785 €/τ.μ.  Η τιμή αυτή  περιλαμβάνει το ΙΚΑ, το ΦΠΑ, καθώς και όλες τις λοιπές εργασίες (ασφάλεια έργου, σκαλωσιές, εργοταξιακή περίφραξη, πιστοποιητικά υδραυλικού και ηλεκτρολόγου, βόθρος κ.ά.) που απαιτούνται να πραγματοποιηθούν στην οικοδομή, μέχρι εκείνη την φάση. Το ψυχρό κέλυφος καλύπτεται από γραπτή 10ετή  εγγύηση  κατασκευής.

Παράδειγμα Κόστους Οικοδομής

Κατοικία 130 μ² στην Αττική

με ισόγειο 70 μ² και Α όροφο 60 μ²
Κόστος Ψυχρού Κελύφους: 130μ² Χ 785€/μ² = 102.050

Στην περίπτωση ύπαρξης υπογείου (π.χ. 70μ² – φάση μόνο μπετά) υπολογίζουμε επιπλέον: 70μ² Χ 415 €/μ²= 29.050€

Για την αποπεράτωση της οικοδομής, δηλαδή για την αγορά και τοποθέτηση αλουμινίων, πλακιδίων, ξυλουργικών, ειδών υγιεινής και χρωματισμών, ο ιδιοκτήτης είναι ελεύθερος να επιλέξει προμηθευτές από την αγορά. Η εταιρία μας είναι σε θέση να του παρέχει ολοκληρωμένο κόστος αποπεράτωσης οικοδομής βάσει σχεδίου και επιλογών ιδιοκτήτη. Μια εκτίμηση αποπεράτωσης οικοδομής, σύμφωνα με τη συγγραφή υποχρεώσεων  (βλ. προδιαγραφές κατοικίας ξεκινά κατ’ ελάχιστον από 350 ευρώ το τετραγωνικό).