Κόστος οικοδομικής άδειας

Κόστος Οικοδομικής Άδειας

Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας το κόστος των μελετών είναι 65€/μ² και της επίβλεψης 50€/μ², συνολικό κόστος 115€/μ².

1ο παράδειγμα

Έκδοση οικοδομικής άδειας  για οικοδομή 120 μ²

Μελέτες :            120 μ² * 65 ε/μ² =             7.800 €

Επίβλεψη :          120 μ² * 50 ε/μ² =             6.000 €

ΣΥΝΟΛΟ              =             13.800 €

2ο παράδειγμα

Έκδοση οικ. άδειας  για οικοδομή 140 μ² με υπόγειο 70 μ²

Το υπόγειο αντιστοιχεί στο 1/3 του κόστους κατοικίας  (70 /3= 23 μ² κατοικίας)

Μελέτες :            (140 μ²+ 23 μ²) * 65 ε/μ² =            10.595 €

Επίβλεψη :          (140 μ² +23 μ²) * 50 ε/μ² =            8.150 €

ΣΥΝΟΛΟ              =             18.745 €

Συμπεριλαμβάνει το κόστος των μελετών, το κόστος των επιβλέψεων, το κόστος εκπόνησης της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (ΚΕΝΑΚ) και όλα τα έξοδα-εισφορές (ΦΠΑ, φόροι, ταμεία κτλ.) που θα απαιτηθούν μέχρι το τέλος. Τα υπόγεια και οι ημιυπαίθριοι χώροι συμμετέχουν στο κόστος με το 1/3 της επιφανείας τους περίπου και επιβαρύνουν την παραπάνω τιμή.

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην έκδοση των οικοδομικών αδειών (άνω των 20 ετών). Η βαθιά γνώση του Γ.Ο.Κ και η γνώση των διαδικασιών έκδοσης οικοδομικών αδειών, μας έχουν καταξιώσει, τόσο μεταξύ συναδέλφων όσο και στους πελάτες μας.

Οικοδομική άδεια – Τι απαιτείται

Τεράστιος είναι πια ο όγκος των μελετών, που απαιτείται να εκπονηθούν, για να εκδοθεί μια οικοδομική άδεια.

Δείτε τι απαιτείται να υλοποιηθεί σε σχέδια και τεύχη υπολογισμών, για ένα διώροφο κτίριο.

Δεν συνυπολογίζουμε τα ατελείωτα πήγαινε-έλα στην πολεοδομία.

Αρχιτεκτονικά Σχέδια

Τοπογραφικό

Διάγραμμα κάλυψης

Κάτοψη υπογείου

Κάτοψη ισογείου

Κάτοψη 1ου ορόφου

Κάτοψη στεγών

Τομές 1-1/2-2

Όψεις(μπρος – πίσω)

Όψεις(δεξιά – αριστερά)

Στατικά σχέδια

Σχέδιο(Ξυλότυπος θεμελίωσης)

Σχέδιο(Ξυλότυπος υπογείου)

Σχέδιο(Ξυλότυπος ισογείου)

Σχέδιο(Ξυλότυπος 1ου ορόφου)

Τεύχος στατικών υπολογισμών

Μηχανολογικά σχέδια

ΚΕΝΑΚ(Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης)

Μελέτη Ύδρευσης

Κάτοψη υπογείου

Κάτοψη ισογείου

Κάτοψη Ά ορόφου

Τεύχος μελέτης ύδρευσης

Μελέτη Αποχέτευσης

Κάτοψη υπογείου

Κάτοψη ισογείου

Κάτοψη Ά ορόφου

Τεύχος μελέτης ύδρευσης

Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας

Κάτοψη υπογείου

Κάτοψη ισογείου

Κάτοψη Ά ορόφου

Τεύχος παθητικής πυροπροστασίας

Τεύχος μελέτης θερμομόνωσης

Μελέτη Ηλεκτρολογικών

Μελέτη Κλιματισμού

Μελέτη Θέρμανσης

Μελέτη Ανυψωτικών (εφόσον απαιτούνται)

Μελέτη Φυσικού Αερίου(εφόσον απαιτείται)

Εγκρίσεις

Αρχαιολογία

Βεβαίωση ασφαλτόστρωσης από Δήμο

Βεβαίωση κοπής δέντρων (εφόσον υπάρχουν)

Έγκριση αεροπορίας

Βεβαίωση αρίθμησης οδού από Δήμο

Εγκρίσεις ΔΕΗ (εφόσον απαιτούνται)

Έγκριση Εταιρείας Αερίου (εφόσον απαιτείται)